"SELECT pageID, title, tag FROM pages WHERE pageID = 6 , pageID = 7 , pageID = 3 "

An error occurred while querying the database. Any further utilization of the query result will be ignored. Please verify that you typed in a valid query.
Asia-nettverket :: Om nettverket

Om nettverket

Nettverk for Asia-studier er et norsk forskernettverk som har til oppgave å fremme studier og forskning og spre kunnskap om regionens moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø.

Det finnes en påtagelig økende interesse både blant studenter og forskere innen disse feltene, men forholdsvis få tilbud til dem som ønsker å komme videre. Denne situasjonen er den viktigste årsaken til at nettverket ble opprettet i 1996.

Nettverket har en 3-årsbevilgning fra Norad, som administreres gjennom Norges Forskningsråd. Nettverket ledes av ei styringsgruppe av norske Asia-forskere, og holder til ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo.

Retningslinjer

Nettverket arbeider etter følgende retningslinjer:

  • Det skal virke faglig stimulerende ved å arrangere møter og seminarer, drive kontaktutvikling og tilrettelegge adgang til faglige ressurser. Nettverket skal særlig stimulere til kontakt over faggrenser og mellom institusjoner.
  • Det skal stimulere og inspirere til bedret rekruttering til forskning om regionen gjennom å utvikle kurstilbud for studenter innen samfunnsvitenskap og historie, forskerkurs, forskerseminarer, o.l.
  • Nettverkets virksomhet skal stimuleres ved å utvikle faglig samarbeid med enkeltpersoner og undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Asia-regionen.
  • Nettverket driver ikke egen forskning, men skal være en inspirator, tilrettelegger og koordinator for enkeltpersoner og fagmiljøer som vil sette i gang forskning på Asia innen vårt felt.
  • Det skal bygges opp en kunnskaps- og ressursbase og arbeides aktivt med formidling til offentlig forvaltning, næringsliv, media og andre interesserte grupper.

Asia er blitt en så viktig del av verden at regionen vil ha avgjørende innvirkning på vår felles framtid. Samtidig har vi erfart at økt samkvem ikke nødvendigvis resulterer i økt forståelse og innsikt. Norsk næringsliv har vært på offensiven i regionen i mange år. Betydningen av en kraftig oppgradering av norsk forskning og undervisning på regionen er ofte blitt påpekt. Opprettelsen av nettverket er et tiltak for å møte denne situasjonen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Nettverk for Asiastudier
Universitetet i Oslo
Senter for utvikling og miljø
Postboks 1116 Blindern
0317 Oslo

E-post:

Nettverkskoordinator: Harald Bøckman
Nettverksassistent: Sunniva H. Abrahamsen

Information in English

About the Network

The Network for Asian Studies is a Norwegian research network for the study of the Asian region (except for West Asia). The Network focuses mainly on the social sciences and the humanities. There is no research centre devoted solely on Asian studies in Norway, and the institutionalisation of Asian studies in Norwegian universities is rather weak. This is the rationale behind the establishment of the Network in 1996.

The Network is financed by a grant from the Norwegian Agency for Development Cooperation, and administered through The Norwegian Research Council. The Network has a steering committee of fifteen Norwegian Asia scholars, and is located at The Centre for Development and the Environment ( SUM ) at the University of Oslo.

At present, we are not able to make a bilingual version of our website, but those who are interested in more information about Asian studies in Norway may contact our network assistant, Sunniva H. Abrahamsen.

Sist oppdatert: 26. august 2011, kl. 16.15
 

For mer info, kontakt nettverksassistent Sunniva H. Abrahamsen på e-post: s.h.abrahamsen@sum.uio.no

Innholdsfortegnelse

Relaterte sider