Stillinger og navn

Jussi Kauhanen, professor i offentlig helse ved universitetet i Kuopio, Finland, er utnevnt til ny formann for Nordic Centre in India.

Sist oppdatert: 23. august 2011, kl. 23.43