Utdanning i og om Asia

Generelt

Norske institusjoner og studietilbud

Nordiske institusjoner og studietilbud

Kontor for studier i utlandet ved norske universiteter

Her finner du informasjon om hvordan du passer studier i Asia inn i studieforløp ved norske universiteter:

For lærere

Landinformasjon

Japan

Kina

Malaysia

Sentral-Asia

Singapore

Stillehavsøyene

Sør-Asia

Thailand

Sist oppdatert: 26. august 2011, kl. 11.08
 

For mer info, kontakt s.h.abrahamsen@sum.uio.no.

Innholdsfortegnelse