Asia-studier 2011

September (1 aktivitet)

Workshop: Indonesian Minorities – Rights, Plights and Positions

Nordic Indonesia Studies Network (NISN) inviterer til sin tredje workshop: “Indonesian Minorities – Rights, Plights and Positions”. Frist for å melde papers: onsdag, 1. juni.

Tid: Fra torsdag 22.09.11 til lørdag 24.09.11, kl. 9.00 - 16.00
Sted: NIAS, Leifsgade 33 København

Land: Indonesia

Oktober (3 aktiviteter)

Workshop: India 2011

NTNU inviterer til en ukes India-arrangementer: “India 2011” Tid og sted: lørdag, 1. oktober – søndag 9.oktober, 2011.

Tid: Fra lørdag 01.10.11 til søndag 09.10.11, kl. 10.00 - 18.00
Sted: NTNU, Trondheim.

Land: India
Konferanse: Police, Corruption and Crime in Development

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har gleden av å invitere til konferansen ”Police, Corruption and Crime in Development”. Konferansen setter sluttstrek for et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd som har sett på sammenhenger mellom vekst, utvikling, konfliktløsning, kriminalitet og politikorrupsjon. Påmelding via NUPIs nettside.

Tid: onsdag 19.10.11, kl. 10.00 - 16.00
Sted: NUPI, C.J. Hambros plass 2D

Konferanse: Travelling Theories within the Context of Globalisation. Transnational Feminism and Knowledge Production

Aalborg universitetet i Danmark inviterer til den fjerde sino-nordiske konferansen for kjønns- og kvinnestudier. Tid og sted: fra tirsdag, 25. oktober til torsdag, 27. oktober, 2011, Aalborg universitetet, Danmark. Frist for å melde papers: onsdag, 15. juni.

Tid: Fra tirsdag 25.10.11 til torsdag 27.10.11, kl. 8.30 - 15.30
Sted: Aalborg universitetet, Danmark

Land: Kina

November (1 aktivitet)

Workshop: Future of Development Research: Exploring the Nordic perspective(s)?

Norsk Forening for Utviklingsforsking har sendt ut Call for Papers til sin niende workshop, som vil ha tittelen, ” Future of Development Research: Exploring the Nordic perspective(s)?” Innsendingsfrist for artikler er mandag 1. august 2011.

Tid: Fra torsdag 24.11.11 til fredag 25.11.11, kl. 10.00 - 16.00
Sted: Copenhagen Business School (CBS), Copenhagen

Land:

[ Tilbake til toppen ]


Foregående måneder

Februar (1 aktivitet)

Konferanse: The Japan Specialist Workshop: Access to the Culture and the Society of Contemporary Japan 2011

The International House of Japan inviterer i samarbeid med the National Diet Library of Japan til “The Japan Specialist Workshop: Access to the Culture and the Society of Contemporary Japan 2011” Tid og sted: Mandag 14. februar til mandag 21. februar. National Diet Library, International House of Japan i Tokyo. Søknad må sendes innen torsdag 30. september.

Tid: Fra mandag 14.02.11 til mandag 21.02.11, kl. 9.00 - 16.00
Sted: National Diet Library, International House of Japan, Tokyo

Land: Japan

Mai (5 aktiviteter)

Konferanse: Focus Asia: Japan and the Tsunami

I forbindelse med presentasjon av studier om konsekvenser av Tsunami-katastrofen i Japan, inviteres det til konferanse: ”Focus Asia: Japan and the Tsunami.”

Tid: tirsdag 10.05.11, kl. 10.00 - 15.30
Sted: Hotel Lundia ( sal kunten), Lund, Sverige

Land: Japan
Kurs: Norms and Practices in the History of Indian Buddhism

Oslo Buddhist Studies Forum arrangerer et kurs: ”Norms and Practices in the History of Indian Buddhism” med Prof. Oliver Freiberger (University of Texas at Austin). Åpen for alle. Ta gjerne kontakt med Prof. Ute Huesken.

Tid: Fra onsdag 18.05.11 til onsdag 25.05.11, kl. 16.00 - 18.00
Sted: Seminarrom 15, 13, P.A. Munchs hus, Niels Henrik Abels vei 36, Universitetet i Oslo.

Land:
Utlysning av forskningsmidler: Årlige pris for beste masteroppgave om Asia

Asianettverket utlyser sin årlige pris for beste mastergradsoppgave om Asia. Oppgaven må være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i 2010, og høre inn under samfunnsvitenskap og humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. Prisen for beste oppgave er på
kr. 5.000. NB! Forlenget innleveringsfrist er: fredag 27. mai, 2011. Resultatet av konkurransen vil bli annonsert på nettverkets sommermøte i midten av juni i år.

Tid: fredag 20.05.11, kl. 6.00 - 23.59
Sted: SUM

Land:
Seminar: Bergen Seminar in Development Economics

Chr. Michelsen Instituttet inviterer til seminar: “Bergen Seminar in Development Economics” med fokus på rural utvikling i India.

Tid: onsdag 25.05.11, kl. 12.15 - 16.15
Sted: Just Faalands møterom, Chr. Michelsen Instituttet, Bergen

Land: India
Seminar: Encounters of traditional Indian systems of learning with modern means of creating and preserving knowledge

IKOS inviterer til seminar: “Encounters of traditional Indian systems of learning with modern means of creating and preserving knowledge.” med Sumathi Ramaswamy og Rich Freeman.

Tid: torsdag 26.05.11, kl. 13.15 - 16.00
Sted: Seminarrom 6, P.A. Munchs hus, Niels Henrik Abels vei 36, Universitetet i Oslo

Land: India

Juni (5 aktiviteter)

Kurs: Kari Kveseth intervjues av China Daily

Kari Kveseth, vitenskaps- og utdanningsattaché ved den norske ambassaden i Beijing, blir intervjuet av China Daily om vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Kina, og om sin egen fascinasjon for kjemifaget.

Tid: fredag 03.06.11
Sted: China Daily

Land: Kina
Forskningsprogram: 'Alle ønsker fred!' Buddhisme og borgerkrig på Sri Lanka

IKOS (Institutt for kulturstudier og orientalske språk) inviterer til disputas: «'Alle ønsker fred!' Buddhisme og borgerkrig på Sri Lanka.» Cand.philol. Iselin Frydenlund ved IKOS vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.

Tid: onsdag 15.06.11, kl. 9.15 - 11.00
Sted: auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern, Oslo

Land: Sri Lanka
Konferanse: China:Transactions and Transformations

The Nordic Association for China Studies(NACS) inviterer til sin tiende konferanse: “China:Transactions and Transformations”.

Tid: Fra fredag 17.06.11 til søndag 19.06.11, kl. 10.00 - 15.30
Sted: Litteraturhuset, Oslo

Land: Kina
Forskningsprogram: Development aid and conflict resolution - possibilities and pitfalls

Institutt for Statsvitenskap inviterer til disputas: «Development aid and conflict resolution - possibilities and pitfalls» Cand.philol. Gyda Marås Sindre vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.

Tid: tirsdag 21.06.11, kl. 13.15 - 15.00
Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Land:
Konferanse: South Asian Festivals on the Move

IKOS arrangerer en konferanse: «South Asian Festivals on the Move.» i samarbeid med Heidelberg universitet.

Tid: Fra torsdag 23.06.11 til lørdag 25.06.11, kl. 10.00 - 17.15
Sted: Rådsalen, Lucy Smiths hus, Universitetet i Oslo

August (2 aktiviteter)

Konferanse: South Asian Studies for Young Scholars

NIAS og SASNET har utsatt fristen til å innlevere abstrakt for den tredje nordisk- konferansen ”South Asian Studies for Young Scholars”, som skal arrangeres i Falsterbo, Sverige. Innleveringsfrist: mandag 9.mai 2011.

Tid: Fra tirsdag 16.08.11 til torsdag 18.08.11, kl. 10.00 - 17.00
Sted: Falsterbo, Sverige

Land:
Kurs: Spesialnummer om Kinas standardiseringsvirksomhet

Technology Analysis & Strategic Management utkommer nå med et spesialnummer om Kinas standardiseringsvirksomhet. Følg lenken i vedlagte promo-pdf for gratis tilgang frem til 31.desember.

Tid: Fra torsdag 25.08.11 til lørdag 31.12.11
Sted: Technology Analysis & Strategic Management

Land: Kina

[ Tilbake til toppen ]

 

Månedsoversikt

Søkeord
Land
År